חסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך שבאמצעותו חוסך אדם במהלך חייו כספים חודשיים הוא ומעסיקו והסכום שיצטבר ישמש בבוא העת לצורך תשלום קצבה חודשית בעת שיפרוש מעבודתו.

חסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך שבאמצעותו חוסך אדם במהלך חייו כספים חודשיים הוא ומעסיקו והסכום שיצטבר ישמש בבוא העת לצורך תשלום קצבה חודשית בעת שיפרוש מעבודתו.

החיסכון הפנסיוני ממלא שלושה תפקידים עיקריים בחייו של הלקוח ומשפחתו:
  1. ביטחון כלכלי בתקופת הפרישה.
  2. מתן מענה כלכלי למבוטח ולמשפחתו במקרה שלא יוכל לעבוד.
  3. מתן מענה כלכלי למשפחה במקרה פטירה בטרם עת.

כאשר מגיעים לגיל פרישה, כספי החיסכון משולמים כסכום חודשי (קצבה) לכל החיים כאשר מעבר לקצבה מזערית, ניתן גם לקבל סכומים חד פעמיים. ההפקדות לחיסכון מזכות בהטבות מס (זיכוי/ניכוי על פי החוק), הניתנות על ידי המדינה לעידוד החיסכון הפנסיוני.

מה כולל תכנון פנסיוני?

ישנן 4 קטגוריות של מוצרים פנסיונים: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות. בנוסף, בתוך כל קטגוריה יש מגוון רחב של אפשרויות שמציעים בתי השקעות וגופים נוספים, וכן שלל מסלולים.

כל קטגוריה מתאפיינת ברמת סיכון אחרת, ולכן המרכיב הראשון בתכנון הפנסיוני הוא בירור של העדפות החוסך.

יש מי שמוכן להסתכן יותר כדי להגיע לתשואות פוטנציאליות גבוהות ויש מי שמעדיפים להסתפק בתשואות צנועות יותר אבל לישון בשקט בלילה.

גם גיל החוסך משפיע על בחינה זו, שכן ככל שמתקרבים לגיל הפרישה מעבודה, מומלץ באופן כללי לצמצם את מידת החשיפה למוצרים פיננסיים מסוכנים.

תוכנית פנסיונית המבטיחה תשלום חודשי לכל ימי חיי החוסך עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה. קרנות הפנסיה יודעות להמיר סכום כסף שנצבר בהן במשך כל תקופת החיסכון, לקצבה חודשית, שנותרת יציבה למדי.

פיצויי פיטורין 

מכיוון שהפיצויים הם חלק בלתי נפרד מהכספים שישמשו לתשלומי הפנסיה, כדאי להימנע ממשיכתם גם בעת החלפת מקומות עבודה.

אפיקי השקעה 

בניגוד למוצרים פנסיוני אחרים, קרנות הפנסיה מקבלות הבטחת תשואה ממשרד האוצר. מנגנון הבטחת התשואה מורכב משני חלקים, אגרות חוב מיועדות מסוג ערד שהונפקו עד לאוקטובר 2022. אגרות החוב מסוג ערד מבטיחות תשואה בשיעור של 4.86% צמוד מדד. המנגנון השני הוא מנגנון "הבטחת תשואה" לפיו המדינה מתחייבת ליעד תשואה של 5.15% צמוד מדד. מכיוון שהבטחת התשואה בקרן הפנסיה עולה כסף למשלמי המיסים, משרד האוצר מגביל את הבטחת התשואה אותה הוא נותן לחוסכים.

יתרת הכספים המופקדים בקרן, מושקעים במגוון אפיקי השקעה בשוק ההון, במסלול השקעה לבחירת החוסך ולכן יש חשיבות לבחירת מסלול השקעה אחרת הכספים יושקעו במסלול תלוי גיל.

כיסויים ביטוחים 

קרן הפנסיה נועדה להעניק ביטחון כלכלי לאדם המתפרנס מעבודתו, באמצעות הבטחת הכנסה שוטפת גם במצבים שבהם אינו מסוגל לעבוד:

מוות : כיסוי למקרה מוות, המשולם לאלמנ/ה במקרה מות העמית בקרן הפנסיה, בצורה של קצבת אלמנ/ה חודשית לכל החיים. גובה הקצבה תלוי בשכר המבוטח ובמסלול הביטוח בו בחר העמית. בנוסף, קיימת זכאות גם ליתומים בקבלת קצבה עד גיל 21.

נכות : ביטוח נכות (או ביטוח מפני אובדן כושר עבודה) מבטיח קצבה חודשית המשולמת במקרה של פגיעה ממושכת בכושר ההשתכרות של העובד, עקב מחלה, תאונה וכדומה. הכיסוי הקיים במסגרת קרן הפנסיה מצומצם יותר מהכיסוי בפוליסות אובדן כושר עבודה שמציעות חברות הביטוח, ואינה כוללת כיסוי לעיסוק הספציפי של המבוטח טרם הפגיעה, אלא רק לחוסר יכולת לעסוק במקצוע כלשהו המתאים להשכלתו וניסיונו של המבוטח.

מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה. ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא 'פוליסת ביטוח'. היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח.

בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא זו שנושאת בסיכון הביטוח הקיים בפוליסה. כלומר, המבוטח משלם לחברת הביטוח פרמיה חודשית בעבור הכיסויים הביטוחים, וחברת הביטוח תשלם במקרה מות המבוטח את סכום הביטוח למוטבים שקבע המבוטח בפוליסה, או תשלם במקרה של אובדן כושר עבודה קצבה חודשית למבוטח כחלופה להכנסתו מעבודה.

בנוסף, חברות הביטוח משווקות פוליסות המבטיחות כי תשלומי הפנסיה לא יושפעו משינויים בלוחות תוחלת החיים, כך שגם אם תוחלת החיים של כלל האוכלוסייה גדלה, לנתון זה לא תהיה השפעה על גובה הפנסיה של המבוטח לאחר הפרישה. דהיינו, עלייה בתוחלת החיים לא תקטין את הקצבה הצפויה למבוטח לאחר הפרישה.

קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך, בעל מרכיב של חיסכון בלבד ("חיסכון טהור" ללא כיסויים ביטוחים). באמצעות קופת גמל ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס. יש לשים לב כי בקופת גמל לא קיימים מרכיבים של ביטוח נכות או שאירים כחלק מהחיסכון בקופה, אולם ניתן לרכוש אותם בנפרד בחברת ביטוח ועדיין לזכות בהטבות מס.

מכשיר חיסכון לטווח בינוני, המאפשר לקבל הטבות מס ולנהל תיק השקעות מקצועי בשוק ההון בעלויות מאוד נמוכות, עם אפשרויות השקעה מעולות ופטור ממס רווח הון.

הקרן נזילה לאחר 6 שנים ואין חובה למשוך אותה, להיפך, מומלץ להמשיך לחסוך בה ולהנות מתשואות מצוינות.

בקרן ההשתלמות יש מספר מסלולי השקעה וניתן לשנות מסלול בכל רגע ללא אירוע מס וללא עלויות. כמו כן ניתן לנייד את הקרן מבית השקעות אחד לשני מתי שרוצים ללא עלויות.

יתרון נוסף בקרן ההשתלמות הוא האפשרות לקחת הלוואה בתנאים טובים מהקרן ללא משיכה של הכסף.

רוצים להתייעץ?

מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם.
או בטלפון 053-8252250